KRONISKE SYGDOMME

Sukkersyge
 
Fremover foregår sukkersygekontrol 1 gang årligt ved læge og mellemliggende kontroller foregår ved vores dygtige sygeplejerske.
Sukkersyge/diabetes er en kronisk sygdom, hvor det er vigtigt at gå regelmæssigt til kontrol ved lægen for at forebygge komplikationer og senfølger.
Hver 3. månede vil der hos sygeplejersken blive taget en "langtidsblodsukker" : HgbA1c, som viser hvordan blodsukkeret har ligget de sidste 8 uger.  Patienter behøver ikke at være fastende til blodprøven.
1 gang om året laves der en udvidet blodprøve med cholesteroltal mm,  og vi skal have en urinprøve og EKG efter aftale. Svar ved lægen
Der anbefales øjenlægekontrol 1 gang årligt. Desuden kan der henvises til en fodterapeut.
Det kan anbefales at læse mere på:  www.diabetes.dk 
 
Forhøjet blodtryk og Hjertekarsygdomme
 
Fremover vil blodtrykskontrol foregå 1 gang årligt ved lægen og halvårskontrol ved vores dygtige sygeplejerske
 
Hjemmeblodtryksmålinger foretages efter aftale med lægen.
1 gang om året tages der blodprøver, ekg og urinundersøgelse mhp at opspore andre risikofaktorer for hjertekarsygdomme.
Det kan anbefales at se mere på:  www.hjerteforeningen.dk 
 
Stofskiftesygdomme
Konsultation forudgået af blodprøver aftalt med lægen. 
 
KOL
Lungefunktionsundersøgelse tilstræbes 1-2 gange årligt mhp tilpasning af medicinsk behandling.
Ved årskontrol informeres om tilbud med rygeafvænning og der gives vejledning om kost og motion. Der mulighed for henvsining til kommunal genoptræning
Se mere på www.lunge.dk/kol