KØREKORT

Ved konsultationen ved kørekortfonyelse skal I huske billede og hvis I bruger kontaktlinser skal I huske briller også, da man skal teste synet uden brug af linser. Kørekortattest koster 400 kr for førstegangsfornyelser og 500 kr for 2.gangsfornyelser. Kom ca 10 min før tid til udfyldelse af attestens forside.
 
NYE KØREKORTSREGLER

Fornyelse af kørekort ved 70 år kræver ikke længere en lægeerklæring
Folketinget har vedtaget en ændring af færdselsloven af betydning for alle, som fylder 70 år. For de fleste bilister gælder, at kørekortet udløber, når man bliver 70 år. Der ændres ikke ved den udløbsdato, der i dag allerede står på et kørekort, men det kræver ikke længere en lægeerklæring at få det fornyet. Man kan, ved henvendelse til Borgerservice, få kørekortet fornyet til man er 75 år.

Ved 75 år vurderes det individuelt om der er behov for lægeattest. Fx hvis man tidligere har haft kørekortattesten omkring embedslægen skal man have lægeattest. 
 

 
Vigtigt: ved fast overforbrug af sovemedicin/beroligende medicin og morfinlignenede medicin kan kørekort ikke fornyes.

Søvnbesvær Halveringstid (timer) Ekvieffektiv dosis (mg) Max døgndosis (mg) for anbefaling af kørekort (alle kat. )
Flunitrazepam 24 0,5 Kørekort kan ikke anbefales
Lormetazepam 10 1 1
Nitrazepam 24 5 Kørekort kan ikke anbefales
Triazolam 3 0,125 0,125
Zaleplon 1 til 2 10 10
Zolpidem 2 10 10
Zopiclon 5 7.  
Angst og uro      
Alprazolam 12 0,5 Kørekort kan ikke anbefales
Bromazepam 15 3 Kørekort kan ikke anbefales
Chlordiazepoxid 72 10 Kørekort kan ikke anbefales
Clobazam 40 10 Kørekort kan ikke anbefales
Diazepam 72 5 Kørekort kan ikke anbefales 
Lorazepam 12 1 Kørekort kan ikke anbefales
Oxazepam 10 15 30
Clonazepam 40 0,5 Kørekort kan ikke anbefales ved ikke registreret indikation