GRAVIDITET

1. lægeundersøgelse i uge 6-9. Udfyldelse af svangrejournal og blodprøver, info om nakkefoldskanning
 
Formålet 
At orientere kvinden om det videre graviditetsforløb og sundhedsvæsenets tilbud om konsultationer, forældre- og fødselsforberedelse, undersøgelser og valgmuligheder med hensyn til fødested.
At foretage første visitation til fødested på baggrund af annamnese, undersøgelsesresultater og kvindens ønsker.
At visitere til obstetrisk speciallæge hvor der er indikation herfor.
Visitere til genetisk rådgivning ved indikation.
Visitere til arbejdsmedicinsk afdeling eller kommunen ved indikation.
Motiverer og visiterer rygere til tidlig intervention.
 
 
2. lægeundersøgelse i uge 24: Husk urinprøve
 
Formål
At vurdere graviditetens hidtidige forløb med fokus på fosterets vækst og kvindens trivsel.
At drøfte den tiltagende fysiske belastning graviditeten udgør
At informere mulige faresignaler og om hensigtsmæssig reaktion på disse.
Foretage risikoopsporing af obstetriske komplikationer
Tage blodprøver på Rhesus negative kvinder
  
 
3. lægeundersøgelse  i uge 32. Husk urinprøve
 
Formål
At vurdere graviditetens hidtidige forløb med fokus på fosterets vækst og kvindens trivsel.
At drøfte den tiltagende fysiske belastning graviditeten udgør
At informere mulige faresignaler og om hensigtsmæssig reaktion på disse.
Foretage risikoopsporing af obstetriske komplikationer
 
 
4.lægeundersøgelse. 8 uger efter fødsel 
 
Formål
At vurdere kvindens fysiske og psykiske tilstand efter fødslen.
At belyse hvordan moderen fungerer i den nye familiære situation.
At drøfte prævention hvis det ikke allerede er gjort.
 
  
Kosttilskud i graviditeten

 • Vitamin D
 • Vitamin D tilskud 10 mikrogram = 400 IU dgl. i hele graviditeten. 
 • Calciumtilskud
 • Hvis der ikke indtages mælkeprodukter anbefales tilskud med calcium svt. 500 mg dgl.
 • Tilførsel af calcium er tilstrækkeligt med 500 ml mælk dgl.
 • Folinsyretilskud
 • Folinsyre 400 mikrogram dgl. fra graviditeten planlægges til og med 3 mdr henne.
 • Ved tidligere neuralrørsdefekt, abort etc. anbefales folinsyre 5 mg dgl.
 • Jerntilskud
 • Jerntilskud 40-50 mg dgl. fra uge 10 - eller senest fra uge 18.
 • Jern skal opbevares utilgængeligt for børn.
 • Jern i multivitamin medregnes ikke.
 • Jerntilskudet tages mellem måltiderne og samtidig indtagelse af C-vitamin f.eks. i form af juice øger absorptionen.