BEROLIGENDE MEDICIN OG SOVEPILLER

Sundhedsstyrelsen har indskærpet reglerne for receptfornyelser af sovepiller og beroligende  medicin.
 
 Sundhedsstyrelsen skriver i deres vejledning:
 
Ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler skal, medmindre særlige omstændigheder taler herfor, ske ved personlig konsultation, således at læge og patient har mulighed for at drøfte behandlingen og risikoen for afhængighed af midlerne. Konsultationen må ikke finde sted over internettet eller per telefon.
 
Derfor foregår al receptfornyelse af sovepiller og beroligende medicin i en konsultation i lægehuset da vi skal følge sundhedsstyrelsens anbefalinger/instrukser.